İletişime Geçin

KALİTE ve GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Firmamız Yumurta ve Yem üretimi, paketlenmesi, satışı faaliyetlerinde Toplam kalite ve Gıda Güvenliğinin sağlanması konusunda aşağıda verilen ilkeleri benimser.

  • Müşteri şartlarına uyma ve beklentilerini karşılama yolu ile tam bir müşteri memnuniyetini sağlamak,
  • Müşteriler ve tedarikçiler ile iyi ilişkilerde bulunmak,
  • Ulusal – Uluslararası mevzuata uygun olarak, yasal gereklilikleri yerine getirmeyi ve gıda güvenliğine uygun üretim yapmayı prensip olarak kabul etmek
  • Kalite Yönetim Sisteminin ve Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
  • Gıda güvenliğini tehlikeye sokacak her türlü konuda önlem alarak, tam hijyenik koşullarda üretim yapmak,
  • Üretimde verimlilik prensipleri doğrultusunda doğal kaynakların etkin kullanılmasını sağlamak
  • İçinde yaşadığımız toplum, çevre ve doğaya karşı görev ve sorumluluğunun bilinci içerisinde üretim yapmak.
1
1

Lider

2
2

Kalite

3
3

Tecrübe

4
4

Doğal